Modele 3-D

Red Dragon 3-D Model

Model został przygotowany przy użyciu Blendera. [kwiecień 2016]

Struktura parametryczna

stworzona w oprogramowaniu Rhino 5 i Grasshopper przez grupę średnio zaawansowaną w ramach Szkoły Letniej w Gdyni zorganizowanej przez Architekturę Parametryczną. [sierpień 2016]

Model 3d Figurki mądrej sowy na stosie ksiąg.

Model 3D powstawał przy pomocy skaner 3d (Optical 3D Scanners; Smarttech3d; POL) w Katedrze Informatyki Technicznej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Politechniki Wrocławskiej. (24.08.2022)