Wieżowce mieszkalne w Europie w latach 2000 – 2019

1. Seminarium sprawozdawcze dotyczące postępów w pracach nad rozprawą doktorską.

Tytuł: „Mieszkalne budynki wysokie w środowisku miejskim (HABITATY WERTYKALNE).” [2017]

2. Seminarium sprawozdawcze dotyczące postępów w pracach nad rozprawą doktorską.

Tytuł: „Mieszkalne budynki wysokie w środowisku miejskim (HABITATY WERTYKALNE).” [2018]

3. Seminarium sprawozdawcze dotyczące postępów w pracach nad rozprawą doktorską.

Tytuł: „Mieszkalne budynki wysokie w środowisku miejskim – Habitaty Wertykalne.” [Luty 2019]