dima
  • Rendering Robota RM100

    Rendering modelu Robota RM100 wykonanego przez artystę 3D - Alek'a Razum'a. Robot RM100 umieszczony został w parametrycznej scenie wymodelowanej za pomocą plug-in Para3D v3.3