dima
  • Pawilon w parku

    Koncepcja pawilon rekreacyjnego we wrocławskim parku.  Założeniem projektu było stworzenie obiektu małej architektury dla ludzi spędzających czas w parku. Pawilon miałby zapewnić schronienie podczas deszczu, jak również umożliwić aktywność ludzi w parku w porze wieczorowej i nocnej, dzięki zastosowaniu w obiekcie oświetlenia.