dima
  • Narzędzie laparoskopowe

    Model 3D narzędzia laparoskopowego przygotowany dla Laboratorium ViMed Politechniki Wrocławskiej, będący elementem składowym badań nad symulatorem laparoskopowym prowadzonych przez laboratorium. Model 3D zbudowany w oparciu o modelowanie NURBS. Wykorzystywany w symulacji operacji laparoskopowej.