dima
  • Konkurs na Szałasowanie

    Projekt konkursowy "na szałasowanie" w Luboniu. Obiekt będący tematem konkursu - szałas - przyją w zaproponowanym przeze mnie projekcie formę nawiązującą do takich obiektów jak leśna ambona, leśna chatka, wartownia, jak również domek na drzewie znajdujacych się na terenie polskich lasów. Szałas / chatka zaprojektowany został z drewna, drewno malowane, występujące w regionie. Szałas składa z trzech stref: 1). strefy zewnętrznej - palenisko w pobliżu obiektu - części zadaszonej na otwartym powietrzu 2). strefy wewnętrznej na parterze - przeznaczonej do aktywności i zabaw w środku chatki. 3). strefy wewnętrznej na piętrze - strefa dostępna poprzez schodki - przeznaczona do aktywności wewnętrznej i obserwacji okolicy [punkt widokowy]. Szałas posiada dwie skrytki / zasadzki / pułapki w postaci dostępnych z zewnątrz wnęk z drzwiami, dającyh możliwość schowania się dzieciom lub schowanie stwora majacego nastraszyć nieproszonych gości. Szałas został wyposażony w dzwon, mający nadawać sygnał w wypadku zbiórki lub alarmu. Chatka została zaplanowana jako malowana w dwóch kolorach: białym czerwonym lub innym np. niebieskim, zielonym, żółtym) [deskowanie] Słupy i belki konstrukcyjne w jeden kolor - czerwony [lub inny, jednak taki sam jak pasy deskowania] Pokrycie dachów gont drewniany, malowany na kolor czarny. Ten sam kolor na podłogi, stopnie schodów. Okienka zaprojektowane zostały do wykonania z przeziernnej przegrody np. pleksi. Zaprojektowany został niewielki maszt flagowy, na którym mogła by zawisnąć flaga na przykład Lubonia lub flaga stworzona przez dzieci. Miejsce planowanego Szałasu / Chatki mogłoby być miejscem spotkań zarówno dzieci jak i ich rodziców, dodatkowo stworzenie paleniska w bezpiecznej odległości od domku mogłoby podjąć próbę intergrowania społecznośći. Zarówno najmłodszego jak i starszego pokolenia. Zaproponowana nawierzchnia w strefie bezpiecznej szałasu to piasek.